Tisztelt Ügyfeleink!

2022. július 20-án új Adatvédelmi, adat és iratkezelési szabályzatunk lép életbe a GDPR rendeletben foglaltak szerint. Célja, hogy adatokat csak célhoz kötötten és csak az ahhoz a célhoz szükséges mértékben, módon és ideig lehet gyűjteni, kezelni és megőrizni.

A Konformitás Tanúsító Kft. ezen szabályzatának célja, hogy a vonatkozó jogszabályokkal, a vállalat belső szabályozásaival, tanúsítási rendszerével összhangban meghatározza a szervezet által kezelt információvagyon bizalmassága, sértetlensége, valamint rendelkezésre állásának biztosítása, az információbiztonsági folytonosságának megőrzése érdekében betartandó elveket.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson és tájékoztatáson alapul. Cégünk adatkezelési folyamatai meghatározott céllal, jogalappal és tárolási idővel történnek, a személyes adatokat a tevékenységének ellátásával összefüggésben jogosult kezelni, ideértve az adattovábbítást és adatfeldolgozást is. A megadott személyes adatokhoz az adatkezelő és az adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az érintett jogosult élni az adat tájékoztatás kéréséhez, helyesbítéséhez, törléséhez, zárolásához, valamint tiltakozáshoz való jogával. Amennyiben az általunk tárolt adataira vonatkozóan kérése, kérdése merül fel, kérem, hogy jelezze e-mailben: info@konformitas.hu vagy a +36 30 536 70 40 telefonszámon.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült rendeznie, úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Konformitás Tanúsító Kft.
6724 Szeged, Gelei József utca 2. TT 2.
www.konformitas.hu
info@konformitas.hu
+36 30 536 70 40

GDPR szerinti adatvédelemre és kezelésre vonatkozó szabályzatunk: Adatvédelmi adat és iratkezelési szabályzat

Távértékelésre vonatkozó szabályozásunk: Távértékelés_szabályzata