minőségirányítási rendszerek felülvizsgálata során szükség szerint irányozzuk elő a helyszíni szemlét, míg a környezetirányítási rendszerek kezdeti tanúsítása alkalmával kötelező jelleggel folytatjuk azt le. Az audit első szakaszában a rendszer megalapozottságát, a megtervezés és kiértékelés megfelelőségét vizsgáljuk. Célja a rendszer működésében a nem megfelelő, illetve a hiányzó elemek feltárása.

A felülvizsgálandó szervezet munkatársait interjú módszerrel kérdezik meg az auditorok a minőség- és/vagy a környezetirányítási rendszer működéséről, betekintenek a belső működés dokumentumaiba, feljegyzéseibe. Információt gyűjtünk az ügyfélszervezet jellemző körülményeiről, szabályozási környezetéről és ezek teljesítéséről; szervezeti és személyi adottságairól; területi elhelyezkedéséről és felkészültségéről az audit 2. szakaszának lefolytatásához.

Helyszíni szemle esetén az audit első szakaszáról minőségirányítási rendszerek esetén MIR első szakasz jelentés, míg környezetirányítási rendszerek esetén KIR első szakasz auditjelentés készül, melyben kiértékelik a szabvány elemeitől való eltérést, annak érdekében, hogy azokat a felülvizsgált szervezetnek a minősítő auditig legyen módja javítani.