Az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány szerinti tanúsítási tevékenységünk szabályozása során figyelembe vesszük a Nemzeti Akkreditálási Rendszerben (NAR) az egyes irányítási alrendszerekhez szabványokat kidolgozott vagy honosított útmutatókat, szakmai ajánlásokat. Ezek mindenkor érvényes hivatkozásait, tartalmuk nyilvános hozzáférését a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapja biztosítja: https://www.nah.gov.hu/ 

Egy szervezet minőség- és környezetirányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A szervezet nagyságától függően az audit-team egy személyből (vezető auditor) is állhat, illetve több társauditor is részt vehet az auditon, valamint ágazati szakértőket is bevonhatunk, amennyiben a szervezet tevékenysége megkívánja. A szervezet minőség- és környezetirányítási rendszerének legalább 2 hónapig kell működnie a felülvizsgálat megkezdése előtt. A tanúsítási folyamat elindítását a szervezetek irodánkkal egyeztetve kezdeményezhetik.

A tanúsítási folyamatban résztvevő auditorok nevét és a tanúsítás tervezett időpontját írásban közöljük. Amennyiben Önöknek az audit-team bármely tagjával kapcsolatban kifogásuk merül fel, kérjük az értesítést követő 8 napon belül történő írásos közlését és indoklását cégünkkel, annak érdekében, hogy a személyi összetételen változtatni tudjunk.

A tervezett tanúsítási periódus 3 évre szól, így a kezdeti és a megújító tanúsítás odaítélésekor a vezető auditor az ügyfél szervezettel egyeztetett Auditprogramot készít a tanúsítás teljes időtartamára. Az Auditprogramot a külső- belső változások az irányítási rendszerre gyakorolt hatását figyelembe véve bármely soron következő helyszíni auditon, vagy a szervezet által megküldött változásbejelentő lap kimeneti információi alapján a vezető auditor kiigazítja, módosítja a további auditokra.

Az audit pontos időbeosztását az audit előtt 1 héttel korábban a Felülvizsgálati tervben juttatjuk el Önöknek. Amennyiben a felülvizsgálat során szakszerűtlenséget tapasztalnának, kérjük jelezzék írásban a Konformitás Kft. ügyvezető igazgatójának, aki intézkedik a panaszok kivizsgálásáról 60 napon belül.