Tanúsítvány megújítására a harmadik év végén a tanúsítás lejárata előtt kerülhet sor, új szerződéskötés keretében jön létre, amennyiben igényt tart rá a Megbízó. A megújító audit időpontját a meglevő Tanúsítvány lejárata előtt 3 hónappal korábban egyeztetni kell a Konformitás Kft-vel. A döntést meg kell hozni a tanúsított státusz folyamatos fenntartása céljából és a megújító auditot le kell folytatni, eredményeként az új Tanúsítványt ki kell állítani az előző tanúsítás érvényességi idején belül. Más tanúsító szervezet által kiadott Tanúsítvány érvényességi ideje alatt a KONFORMITÁS Tanúsító Kft-hez érkező megbízás esetén a megújító audit eljárás szerint kerül sor a tanúsítás átvételére. A tanúsított státusz fenntartásáról a megbízó Felülvizsgálati jelentést kap.

A megújító audit során értékeljük az előző tanúsítási periódust, vizsgáljuk a rendszer érettségét, folyamatos fejlődését, az előző periódus hatékonyságát, kiemelten az utóbbi felügyeleti audit tapasztalatait.