Minősítő audit végrehajtása

Az audit időtartamát és a felülvizsgálat területeit a Felülvizsgálati terv tartalmazza.

Az auditálási folyamat a nyitó értekezlettel kezdődik a felülvizsgálandó szervezetnél és záróértekezlettel fejeződik be, amelyen a szervezet felső vezetői és a Konformitás Kft. auditorai, esetleg szakértői vesznek részt.

A Tanúsító szervezet által megbízott auditorok igazolt kompetenciával rendelkeznek a helyszíni szakértői tevékenységek elvégzésére melyet szerződésben rögzítettünk. A Konformitás Tanúsító Kft. a Megbízó felé érvényesített aktuális auditdíja ezen tevékenységre közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Az auditorok vizsgálata a Megbízó által választott szabvány (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) valamennyi elemére (fejezetére) kiterjed. Ennek során a vizsgálatokat az alábbi munkamódszerrel végezzük:

 

  • rendszer(ek) dokumentumainak vizsgálata,
  • az alkalmazási terület egyeztetése és indokolása,
  • a szabvány(ok) eleme(ine)k szúrópróbaszerű, mintavételes ellenőrzése minden szervezeti egységnél, a bevezetés, megvalósítás hatékonyságának, ill. annak ellenőrzése, hogy biztosított-e a politikában, célokban megfogalmazottak elérése,
  • a tervezés, működés folyamatai, tevékenységek és a meglévő körülmények (pl. munkakörnyezet, munkafeltételek) megfigyelése,
  • a működési folyamatok és az előírások közötti összhang ellenőrzése,
  • interjú a felelős vezetőkkel, érintett munkatársakkal, melyeket más független információkkal is megerősítünk.

Az audit kiértékelésekor az auditorok közösen döntenek a tanúsítvány megadására vonatkozó javaslatról, szükség esetén új dokumentáció benyújtásáról, esetleg utóaudit szükségességéről.

Az audit során feltárt nem-megfelelőségekről (van lehetőség az audit végéig javítani ezeket, ha a hiba jellege lehetővé teszi) Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentést készítünk, melyben a szervezetnek írásban nyilatkoznia kell azok elfogadásáról, illetve a hibák kijavításának módjáról és határidejéről, melyet az auditot követő 30 napon belül kell visszajuttatni a Konformitás Kft-hez. A Tanúsítvány kiállításának folyamata a Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentés beérkezését követően indul meg.

A tanúsításról a Megbízó Felülvizsgálati jelentést kap a tanúsítást követő 6 héten belül.
essay writer cheap