Minősítő audit végrehajtása

Az audit időtartamát és a felülvizsgálat területeit a Felülvizsgálati terv tartalmazza.

Az auditálási folyamat a nyitó értekezlettel kezdődik a felülvizsgálandó szervezetnél és záróértekezlettel fejeződik be, amelyen a szervezet felső vezetői és a Konformitás Kft. auditorai, esetleg szakértői vesznek részt.

Az auditorok vizsgálata a Megbízó által választott szabvány (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) valamennyi elemére (fejezetére) kiterjed. Ennek során a vizsgálatokat az alábbi munkamódszerrel végezzük:

  • dokumentumok, dokumentált információk (pl.: kézikönyv, folyamatleírások stb) vizsgálata,
  • jogi, szabályozói, felelősségi kérdések vizsgálata,
  • a szabvány követelményeinek szúrópróbaszerű, mintavételes ellenőrzése minden szervezeti egységnél, a bevezetés, megvalósítás hatékonyságának ellenőrzése
  • a működési folyamatok, tevékenységek és a meglévő körülmények megfigyelése,
  • a működési környezet és a szabályozások közötti összhang ellenőrzése,
  • az irányítási rendszer teljesítményének értékelése a tervezett eredmények elérésében,
  • interjú a felelős vezetőkkel, érintett munkatársakkal, melyeket más független információkkal is
    megerősítünk.

Az audit során feltárt nem-megfelelőségekről (van lehetőség az audit végéig javítani ezeket, ha a hiba jellege lehetővé teszi) Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentést készítünk, melyben a szervezetnek írásban nyilatkoznia kell azok elfogadásáról, illetve a hibák kijavításának módjáról és határidejéről, melyet az auditot követő 30 napon belül kell visszajuttatni a Konformitás Kft-hez. A Tanúsítvány kiállításának folyamata a Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentés beérkezését követően indul meg.

A tanúsításról a Megbízó Felülvizsgálati jelentést kap a tanúsítást követő 6 héten belül.
essay writer cheap