Minősítő audit végrehajtása

Az audit időtartamát és a felülvizsgálat területeit a Felülvizsgálati terv tartalmazza.

Az auditálási folyamat a nyitó értekezlettel kezdődik a felülvizsgálandó szervezetnél és záróértekezlettel fejeződik be, amelyen a szervezet felső vezetői és a Konformitás Kft. auditorai, esetleg szakértői vesznek részt.

Az auditorok vizsgálata a Megbízó által választott szabvány (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) valamennyi elemére (fejezetére) kiterjed. Ennek során a vizsgálatokat az alábbi munkamódszerrel végezzük:

–        dokumentumok (Kézikönyv, Eljárások, Utasítások, egyéb dokumentumok, feljegyzések) vizsgálata,

–        a szabvány elemek szúrópróbaszerű, mintavételes ellenőrzése minden szervezeti egységnél, a bevezetés, megvalósítás hatékonyságának ellenőrzése,

–        a működési folyamatok, tevékenységek és a meglévő körülmények megfigyelése,

–        a működési folyamatok és az előírások közötti összhang ellenőrzése,

–        interjú felelős vezetőkkel, érintett munkatársakkal, melyeket más független információkkal is megerősítünk.

Az audit során feltárt nem-megfelelőségekről (van lehetőség az audit végéig javítani ezeket, ha a hiba jellege lehetővé teszi) Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentést készítünk, melyben a szervezetnek írásban nyilatkoznia kell azok elfogadásáról, illetve a hibák kijavításának módjáról és határidejéről, melyet az auditot követő 30 napon belül kell visszajuttatni a Konformitás Kft-hez. A Tanúsítvány kiállításának folyamata a Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentés beérkezését követően indul meg.

A tanúsításról a Megbízó Felülvizsgálati jelentést kap a tanúsítást követő 6 héten belül.