Mi az a tanúsítás?

Minden, egy szervezet tanúsításához kapcsolódó olyan tevékenység, amelynek célja annak meghatározása, hogy a szervezet megfelel-e a vonatkozó szabvány megfelelő szakaszában foglalt, a tanúsításhoz szükséges összes követelménynek, és hogy azokat hatékonyan bevezették-e. A tanúsítás magában foglalja a dokumentumok felülvizsgálatát, az auditot, az audit jelentés elkészítését és átvizsgálását valamint az egyéb vonatkozó tevékenységeket.

Mi az a Tanúsítási szervezet?

A megfelelőség tanúsítását irányító szervezet.

Mi az a Tanúsítási rendszer?

Olyan rendszer, amleynek megvannak a megfelelőségi (tanúsításának) igazolásának elvégzésére alkalmas saját eljárási és igazgatási szabályai.

Mit jelent a megfelelőség tanúsítása?

Független fél tevékenysége, amely azt igazolja, hogy ésszerű megalapozottsággal elvárható, hogy a szabályszerűen azonosított termék, eljárás vagy szolgáltatás megfelel bizonyos szabványnak vagy más normatív dokumentumnnak.

Mi a Rendszertanúsító szervezet szerepe?

A gyártók, szolgáltatók és forgalmazók által megvalósított és bevezetett, nemzetközi szabványon alapuló (pl: MSZ EN ISO 9001; 14001) minőség- és/vagy környezetirányítási rendszerének megfelelőség tanúsítására hivatott.

Mik a Tanúsító szervezetek kiválasztásának szempontjai?

  • Akkreditált státusszal rendelkezzen a tanúsítás érintett szakterületén
  • Teljeskörű és egyértelmű előzetes tájékoztatást biztosítson a tanúsítási eljárás részleteiről, és a döntéseivel szemben alkalmazható fellebbezési lehetőségről
  • A tanúsítás eljárásrendje igazodjon a nemzetközi gyakorlathoz
  • Eljárásait szakszerűen és megkülönböztetés nélkül folytassa le
  • Etikus magatartást tanúsítson
  • Az általa kiadott Tanúsítványok elismerése, piaci megítélése
  • Szolgáltatásait indokolt és előre meghatározott díjtételekkel ajánlja.