Az auditorok javaslata alapján, a sikeres audit eredményeként a Tanúsítvány feltételek nélkül kiadható a helyszíni auditot követő 60 napon belül. A Konformitás Kft. a 3 évig érvényes Tanúsítványt eljuttatja a Megbízónak.

Ha a Tanúsítvány kiadását az auditorok helyesbítő tevékenységek, intézkedések igazolásához kötik, akkor a Tanúsítói nem-megfelelőségi jelentésben a helyszíni auditot követő 30 napon belül a szervezetnek bizonyítania kell a helyesbítő tevékenységek végrehajtását és igazoló feljegyzéseit. A Tanúsítvány kiadása a helyszíni auditot követő 60 napon belül történik. Az 1-1 db eredeti Tanúsítványt magyar és angol nyelven állítjuk ki, valamint 3-3 db másodlatot kap térítésmentesen a Megbízó magyar és angol nyelven, az ettől eltérő idegen nyelven kért Tanúsítványokat, valamint a további másodlatokat a Megbízó költségtérítés ellenében kaphatja meg (lásd árajánlat). A tanúsított szervezet igény esetén jogot kap a „Konformitás” jel használatára, melyet a Tanúsítványkérő adatlapon jelez, továbbá kinyilatkozza, hogy a tanúsító szervezet jelhasználati politikáját megismerte és elfogadja. A jelet használója reklám célokra, üzleti levelezésén, prospektuson, szervezeti névjegyeken tüntetheti fel. Nem lehet terméken feltüntetni és azt a hatást kelteni, mintha a tanúsítás a termékre vonatkozna. A tanúsítási jelet nem szabad használni laboratóriumi vizsgálati- kalibrálási- és ellenőrzési jegyzőkönyveken sem, mert ezek is terméknek tekintendők.

A jelet a szervezet addig jogosult használni, amíg a tanúsított állapot fennáll, illetve a Tanúsítványt nem függesztették fel, vagy nem vonták vissza. A „KONFORMITÁS” jel további használata megtévesztő és jogosulatlan magatartást jelent, mellyel szemben törvényes úton érvényesíti a szerződéses jogát. A visszavont és felfüggesztett tanúsítványok listáját naprakészen közzétesszük. A visszavont tanúsítványokat a szervezet visszaküldeni köteles. A tanúsított szervezetben bekövetkező változásokról a Változás bejelentő lap beküldésével értesíti a tanúsító szervezetet. A Konformitás Kft. ezek alapján dönt a tanúsítvány módosításáról vagy soron kívüli audit lefolytatásáról.

A KONFORMITÁS Tanúsító Kft. partnerei tanúsított státuszát nyilvántartja, mely a Tanúsító Szervezet székhelyén megtekinthető. A jegyzék tartalmazza a vállalkozások nevét, címét, telephelyét, tanúsított tevékenységét és hivatkozást az adott rendszer szabványra. Az ügyfél szervezetek Tanúsítvány nyilvántartó lapjához és Tanúsítottak jegyzékéhez, melyek a szabványban megkövetelt módon tartalmazzák a tanúsítás teljes körű információit az ügyvezető igazgató engedélyével, a hozzá intézett írásos kérésre teljes vagy részleges terjedelemben hozzáférést biztosítunk a kérés elfogadása után 48 órán belül.