A kiadott Tanúsítványok használatát fel kell függeszteni, ha:

–        a felügyeleti audit eredményeként utóauditra van szükség,

–        a felülvizsgált szervezet nem tartja be a Konformitás Kft. eljárás rendjében előírt vagy a maga által vállalt határidőket,

–        a tanúsított szervezet minőség- és környezetirányítási rendszerével kapcsolatban kifogás merült fel és az ügyvezető igazgató írásos figyelemfelhívására 15 napon belül nem ad megfelelő választ.

Amennyiben a tanúsított szervezet minőség- és környezetirányítási rendszerével kapcsolatban panasz merül fel, a panasztevő a KONFORMITÁS Kft. Díjtételeiben meghatározott letéti díjat kell, hogy fizessen. Alaptalan bepanaszolás esetén a panasztevőt terhelik az audit költségei, amennyiben a kifogás beigazolódik a tanúsított szervezet viseli az audit költségeit. Az audit eredményéig a Tanúsítványt fel kell függeszteni. A soronkívüli auditon a kifogásolt terület kerül vizsgálatra, ennek eredményét követően dönt a Konformitás Kft. ügyvezető igazgatója a Tanúsítvány felfüggesztéséről, visszavonásáról, illetve a Tanúsítvány fenntartásáról. A felfüggesztett státuszt legfeljebb 6 hónapig lehet fenntartani. Ezen időtartamon belül a tanúsított státuszt helyre lehet állítani a 2.4. pontban foglalt 2. szakasz szerinti eredményes helyszíni auditot követően. A tanúsított státusz eredményes helyreállításához a felfüggesztés idején belül a tanúsítási döntést is meg kell hoznia a tanúsító szervezetnek.

A kiadott Tanúsítványt fizikailag vissza kell vonni a felülvizsgált szervezettől, akkor, ha

–        a Tanúsítvány használatával visszaélt, és a meghozott intézkedések ellenére is folytatja ezen tevékenységét,

–        termékén olyan jelölést használ, mely azt a látszatot kelti, mintha az lenne tanúsítva és nem a minőség- és környezetirányítási rendszere,

–        a szervezet a felügyeleti auditot nem teszi lehetővé,

–        jelentős módosításokat hajtott végre a rendszerben és erről nem értesítette a Konformitás Kft-t,

–        az ellenőrzéskor megállapított tények azt bizonyítják, hogy a tanúsítvány kiadásakor meglévő feltételek már nem adottak,

–        felülvizsgálati eljárás során az auditorok a Tanúsítvány fenntartását nem javasolják,

–        a hatósági előírásokat nem tartják be.

Tanúsítványok érvényessége törlésre kerül, ha a megújító auditot nem kéri a szervezet, illetve, a Tanúsítvány visszavonásakor.