A fellebbezési kérelmet a Konformitás Kft. döntése ellen a Kft. Igazgató Testületéhez lehet írásban benyújtani a kifogásolt határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést az Igazgató Testület 60 napon belül bírálja el.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a fellebbezést benyújtó adatait (név, cím),
  • a jogi képviselő adatait,
  • a fellebbezés tárgyát, okát,
  • dátum, cégszerű aláírás.

A Testület Elnöke a fellebbezés tárgyát és okát mérlegelve 15 munkanapon belül, saját hatáskörében rendezési javaslattal élhet. Amennyiben ez idő alatt nem tud a fellebbező számára megnyugtató intézkedést hozni, haladéktalanul összehívja az Igazgató Testület ülését. Az Elnök 3 fős Fellebbezési Bizottságot jelöl ki, akik kivizsgálják az eljárásban részt vevőket. A Bizottság a probléma kivizsgálása után javaslatot tesz az Igazgató Testületnek a fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Amennyiben a határozattal nem ért egyet, a fellebbezést benyújtó a Szeged Városi Bíróságnál
jogorvoslati lehetőséggel élhet.
Bízunk abban, hogy a felülvizsgálat folyamatáról adott tájékoztató megfelelően segítette Önöket a
döntésben!