Az audit első szakasza

Az audit első szakaszában megtervezzük a hároméves tanúsítási ciklus audittevékenységeit. Ezek módosítását szükség szerinti kiigazítását a soron következő auditokra a vezető auditor egyezteti a szervezettel. A tanúsítási folyamatot lebonyolító audit-team személyi összetételéről, valamint az audit végleges időpontjáról írásban értesítést küldünk Önöknek. Amennyiben Önök írásban kifogással élnek az audit-team személyi összetételét illetően és véleményét megindokolja 8 napon belül, akkor az ügyvezető igazgatónak felülvizsgálja annak változtatási lehetőségét.

Dokumentumok vizsgálata

Az Ügyfélnek legalább 3-4 héttel korábban a tanúsítás tervezett helyszíni időpontja (minősítő audit) előtt be kell küldeni azokat a dokumentált információkat vagy azok jegyzékét, amelyek az irányítási rendszer működését alátámasztják. Ilyenkor még van lehetőség a dokumentumokban a szükséges módosítások elvégzésére. Amennyiben az átvizsgálás során a dokumentumokban súlyos nem-megfelelőségeket tárnak fel a vizsgálatot végző auditorok, a dokumentumok javítását legkésőbb az audit 2. szakaszának megkezdéséig el kell végeznie.