A Tanúsítvány érvényességi ideje alatt Felügyeleti auditot a Konformitás Kft. évente végzi. Ezek időpontját az esedékesség előtt legalább 2 hónappal korábban előzetes egyeztetés alapján közösen határozzuk meg. A Felügyeleti auditokat a helyszíni minősítő audit utolsó napjától számított 12 illetve 24 hónapon belül le kell folytatni. A Felügyeleti audit során a minőség- és környezetirányítási rendszerben végrehajtott módosításokat, valamint a minősítő audit során feltárt nem-megfelelőségeket vizsgáljuk. A tanúsított státusz fenntartásáról a megbízó Felülvizsgálati jelentést kap.

A felügyeleti auditkritériumok kiterjednek a tanúsított szabvány szerinti megfelelésnek valamely szervezet saját előíró dokumentumainak teljesítésére. A felügyeleti auditon minden esetben vizsgálni kell az alábbiakat:

–         belső auditokat és vezetőségi átvizsgálást,

–         az előző auditokon feltárt nem-megfelelőségek felszámolására hozott intézkedéseket,

–         a panaszok kezelését,

–         az irányítási rendszer hatékony működését a politika és a célrendszer támogatásában,

–         a folyamatos fejlesztésre irányuló tevékenységeket, javítási potenciálokat, a teljesítmény értékelését,

–         a folyamtok irányítását,

–         a változások átvizsgálását,

–         a „Konformitás” jel használatát és a tanúsított alkalmazási területre, státuszra való megfelelő hivatkozást.

Környezetközpontú irányítási rendszer esetében ezen felül vizsgáljuk:

–         a környezeti tényezők és környezeti hatásokkal összefüggő panaszok kezelése, jelentős tényezőkkel kapcsolatos kommunikációt az érdekelt felekkel,

–         a környezeti politika és célok elérése,

–         a szervezet és környezet kapcsolatának összefüggéseit,

–         kockázatok és lehetőségek azonosítását a szervezet és a környezet oldaláról,

–         jogi és egyéb előírásoknak való megfelelés.