Ocenjivanje za sertifikaciju

Trajanje i oblasti ocenjivanja sadržani su u Planu ocenjivanja.

Proces ocenjivanja počinje sastankom u organizaciji koja se ocenjuje, na kojoj prisustvuje uprava organizacije i auditori firme Konformitás Kft., eventualno njeni stručnjaci.

Istraga auditora se vrši na svim elementima standarda (MSZ EN ISO 9001: 2009, MSZ EN ISO 14001: 2005) koje je Klijent izabrao. Metodika rada je sledeća:

  • analiza dokumenata (Priručnik, Postupci, Instrukcije, ostala dokumenta, beleške),
  • kontrola elemenata standarda po principu slučajnog odabira uzorka u svim jedinicama organizacije; kontrola efikasnosti uvođenja i realizacije,
  • posmatranje funkcionisanja, delatnosti i postojećih uslova,
  • kontrola usklađenosti funkcionisanja i propisa,
  • intervju sa odgovornim rukovodiocima i saradnicima, koje potvrđujemo ostalim nezavisnim informacijama.

O neusklađenostima (postoji mogućnost da se one isprave do kraja ocenjivanja, ako tip greške to dozvoljava) otkrivenim prilikom ocenjivanja pripremamo Izveštaj o neusklađenosti u kojem organizacija treba da se izjasni da li prihvata izveštaj i na koji način i do kada je spremna da greške ispravi; zatim u roku od 30 dana po završetku ocenjivanja treba da dostavi izveštaj nazad Konformitás Kft. firmi. Proces izdavanja Sertifikata počinje nakon pristignuća Izveštaja o neusklađenosti.

Klijent će dobiti Izveštaj o ocenjivanju u roku od 6 nedelja po završetku ocenjivanja.