Ocenjivanje sistema menadžmenta kvaliteta i sistema ekološkog menadžmenta jedne organizacije vrši audit-tim sa iskustvom u datoj oblasti. U zavisnosti od veličine organizacije audit tim može da se sastoji i od jedne osobe (glavni auditor), može i više ko-auditora da učestvuje u ocenjivanju ukoliko aktivnost organizacije to zahteva, možemo da uključimo i stručnjake sa strane. Sistem menadžmenta kvaliteta i sistem ekološkog menadžmenta treba sa funkcioniše najmanje 2 meseca pre nego što počne ocenjivanje. Organizacije mogu da započnu proces sertifikacije slanjem Prijave za sertifikaciju.

Ime auditora koji će učestvovati u ocenjivanju, kao i tačan datum sertifikacije poslaćemo vam napismeno. Ukoliko imate primedbi na bilo kog člana audit tima, molimo vas da u roku od 8 dana nakon preuzimanja obaveštenja primedbu i njeno obrazloženje dostavite našoj kompaniji, kako bismo sastav tima mogli blagovremeno da promenimo.

Tačan raspored audita dostavićemo vam nedelju dana pre samog audita u Planu ocenjivanja.

Ukoliko pri ocenjivanju iskusite neprofesionalnost, molimo vas da o tome pismeno obavestite generalnog direktora firme Konformitás Kft., a on/ona će istražiti žalbu u roku od 60 dana.